UPDATE

Cập nhật phiên bản 10137

Sun 06, 2020

Cập nhật phiên bản 10137

+ Fix lại damage cho skill Ghosty Nail của Shaman

+ Fix và nâng cấp bảo mật trên máy chủ

 

  

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10137/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET