UPDATE

Cập nhật phiên bản 10135

Sun 05, 2020

Cập nhật phiên bản 10135

+ Cập nhật thêm thời gian cho skill Holy Valor của Knight.

+ Fix crash client cho một số hiệu ứng

+ Cập nhật chuẩn bị cho hệ thống Awaken Weapon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10135/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET