UPDATE

Cập nhật phiên bản 10134

Sat 05, 2020

Cập nhật phiên bản 10134

+ Cập nhật chữ hiển thị lại cho skill, và hiển thị thời gian còn lại cho skill Buff và thời gian delay của mỗi skill.

+ Fix lỗi crash game khi Mechician buff skill Power Enchanement cho party có class Martial.

+ Fix lỗi Rolling Smash không cập nhật thêm điểm skill từ Grand Smash của Mechanician

+ Cập nhật thêm bản đồ Ancient Weapon và SeA Abyss vào teleport core

+ Cập nhật thêm item quest của class Martial cho Quest Fury Phantom's

+ Cập nhật sự kiện Binh Đoàn Hắc Ám

 

 

 

 

 

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10134/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET