UPDATE

Cập nhật phiên bản 10133

Sun 04, 2020

Cập nhật phiên bản 10133

+ Fix lỗi không hiển thị item được chọn lọc khi kích hoạt Loot Filter trong một khoảng thời gian

+ Fix lỗi không hiển thị damage của skill Great Smah của Mechanician.

+ Cập nhật giới hạn Hộp cao cấp ( Blue Box ) là cấp độ 146

+ Cập nhật sự kiện Babel Junior cho toàn bản đồ đến hết 19/4/2020 ( có add tinh chất Babel ( Babel Essence) vào quái vật ).

 

 

 

 

 

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10133/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET