UPDATE

Cập nhật phiên bản 10119

Sun 08, 2019

Cập nhật phiên bản 10119

 + Fix lỗi không hiển thị thông báo HP thấp

 + Fix 1 số lỗi khác

 

 

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10118/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET