UPDATE

Cập nhật phiên bản 10113

Fri 04, 2019

Cập nhật phiên bản 10113

 + Bỏ thử nghiệm skill tier 5 không thể sử dụng tại Bless Castle.

 + Tăng thêm chỉ số skill cho Perforation cho Archer

 

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10113/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET