UPDATE

Cập nhật phiên bản 10111

Sat 03, 2019

Cập nhật phiên bản 10111

 + Hạn chế delay skill Wind Arrow cho Archer

 + Tăng thêm chỉ số skill cho Shooting Mastery cho Archer

 + Thay đổi formual về HP cho tất cả các class theo mới nhất từ Yedang

 + Thử nghiệm skill tier 5 không thể sử dụng tại Bless Castle.

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10111/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET