UPDATE

Cập nhật phiên bản 10109

Thu 02, 2019

Cập nhật phiên bản 10109

 + Fix lỗi chỉ số sử dụng mana của Godly Shield của Knight

 + Tăng max level lên 150

 + Thêm warp các map Mỏ đả băng, Phòng thí nghiệm trong Teleport Core

 + Tăng thêm quái và , spam của bản đồ map 5,6 trong teleport core

 + Fix một số lỗi khác

 

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10109/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET