UPDATE

Cập nhật phiên bản 10107

Wed 11, 2018

Cập nhật phiên bản 10107

 + Tăng chỉ số cho skill Shooting Mastery , Recall Wolverine của Archer

 + Có thể sử dụng cả 2 skill buff Holy Valor, Drastic Spirit hoặc Holy Body của Knight.

 + Tăng thêm tỉ lệ drop tại map Ancient Wepon

 + Fix một số lỗi khác

 

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10107/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET