UPDATE

Cập nhật phiên bản 10106

Wed 09, 2018

Cập nhật phiên bản 10106

 + Fix bug skill Holy Mind, Wisp trên máy chủ

 + Cập nhật câu lệnh để bay vào điểm xuất hiện của boss tại bản đồ Ancient Weapon.

 + Tăng thêm tỉ lệ cho boss Draxos, Greedy.

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10106/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET