UPDATE

Cập nhật phiên bản 10104

Thu 08, 2018

Cập nhật phiên bản 10104

 + Fix bug warehouse

 + Fix vài bug trong client

 + Cập nhật bản đồ Ancient Weapon.

 + Thêm scroll cho dòng chat, cập nhật setitem group,

 + Thời gian boss Greedy các giờ là:

5 13 21

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10104/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET