UPDATE

Cập nhật phiên bản 10103

Wed 07, 2018

Cập nhật phiên bản 10103

 + Fix bug warehouse

 + Nâng tối đa cấp độ ( level ) đến 145.

 + Thêm thời gian boss các giờ là:

Kelvezu: 1 5 9 13 17 23

Devil Shy: 1 5 9 13 17 20

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10103/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET