UPDATE

Cập nhật phiên bản 10100

Thu 05, 2018

Cập nhật phiên bản 10100

 + Fix giới hạn số lượng item trong kho

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10100/Update.zip

hoặc

https://heropt.net/Update.zip

Infinity

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET