UPDATE

Cập nhật phiên bản 10099

Sat 05, 2018

Cập nhật phiên bản 10099

 + Fix bug

 + Cập nhật thủ kho 5 trang. Để sử dụng bạn phải sử dụng vật premium riêng biệt của nó

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10099/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

belamhihi
djcoenhast
tuyentrang