UPDATE

Cập nhật phiên bản 10096

Thu 04, 2018

Cập nhật phiên bản 10096

 + Thử nghiệm chỉ số stats mới cho Archer

 + Thay đổi animation của skill Saint Blade cho Knight theo nhà phát hành gốc.

 + Thêm chỉ số defense cho Fire Element của Magician, và tăng thêm chỉ số cho vài skill của Magician theo nhà phát hành gốc.

Cyclone Strike của fither cũng được tăng thêm.

 + Tăng thêm kinh nghiệm cho quái Slab.

 + Fix bug Daily Quest từ  lv 110  - 119. 

 + Fix vài bug.

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10096/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET