UPDATE

Cập nhật phiên bản 10077

Thu 06, 2017

Cập nhật phiên bản 10077:

Fix lỗi skill High Regeneration của Shaman.

Cập nhật bảng auto mad mech trong bảng cập nhật.

 

Giữ phím B khi tăng điểm sẽ tăng 1 lần là 10 điểm. 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10077/Update.zip

 

 

Nếu chạy game bạn bị báo lỗi d3dx9_43.dll thì các bạn tải DirectX ở link bên dưới, sau đó giải nén ra rồi vào redist . Click vào DXSetup.exe để cải đặt directx

 https://drive.google.com/file/d/0Bw9vZF_1z_4yZVJ4MzVBeEktODA/view?usp=sharing

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET