UPDATE

Cập nhật phiên bản 10066

Mon 01, 2017

Cập nhật phiên bản 10066:

+ Fix bug skill Rolling Smash. Bug như thế này: Khi có nhiều nhân vật đứng gần class Mechanician. Khi class đó kết thúc skill . Nhưng đồi phương class đó tấn công vẫn bị mất HP khi không có sử dụng skill nữa.


Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10066/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET