UPDATE

Cập nhật phiên bản 10053

Sat 09, 2016

Cập nhật phiên bản 10053:

 + Cập nhật kỹ năng bảng 5 cho class Fighter

 + Fix some bug


Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10053/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET