UPDATE

Cập nhật phiên bản 10046 ( 12/06/2016 )

Sun 06, 2016

Cập nhật phiên bản 10046:

 


Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

+ Fix some bug .

update.heropt.net/Update/10046/Update.zip

 

 

HeroPT GM

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET