UPDATE

Cập nhật phiên bản 10024 ( 08/10/2015 )

Thu 10, 2015

Cập nhật phiên bản 10024:

 


Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10024/Update.zip

+ Fix lỗi cầm vũ khí 80 trở lên cho Archer, Atalanta

+ Cập nhật  tăng giới hạn cấp độ sử dụng ngọc mystic, và ring " Hỗ trợ người chơi mới " lên đến 80

 

 

HeroPT GM

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET