UPDATE

Cập nhật phiên bản 10019 ( 22/07/2015 )

Wed 07, 2015

Cập nhật phiên bản 10019:
Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10019/Update.zip

Cập nhật:
+ Cập nhật vương miện cho Bellatra

 

 

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET