QUESTS

The Cave

Fri 07, 2014

Required Level: 55

Phần thưởng: +1 Skill Point

Chi tiết nhệm vụ :Nhân vật của bạn phải đạt được cấp độ là 55. Đầu tiên tới gặp Skill Master, Verkan ở thành phố Pillai và Ricarten, ông ta sẽ giao cho bạn nhiệm vụ là phải giết 40 quái vật Direbees (con ong chúa) ở Beehive Cave.

Khi đã hoàn thành việc giết 40 quái vật Direbees, hãy quay trở về gặp Skill Master, Verkan và ông ta sẽ cho bạn một phần thưởng là 1 điểm cộng Skill.

NewLight

NewLight

Point: 11525642


Infinity

Point: 11183067

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

caduha