QUESTS

Nhiệm vụ cấp độ 120

Mon 01, 2021

 

Step 1: "Old War"

Địa điểm: Ricarten Town.

NPC bắt đầu: Commander Derick.

NPC hoàn thành: Commander Derick.

 

Objective: Tìm "Questionable Document" khi tiêu diệt LEngineer tại Secret Laboratory, và đưa cho Commander Derick.

 

 

Image of Hunting Objective

 

Image of the Quest Item: 

 

Reward: 480,000,000 Experience.

 

 

Nhiệm vụ 2: "Questionable Document"

Địa điểm: Ricarten Town.

NPC bắt đầu: Commander Derick.

NPC hoàn thành: Craftsman Salon.

 

Objective: Đưa "Questionable Document"tới Craftman Salon để nghiên cứu.

 

Reward: None.

 

 

Nhiệm vụ 3: "Transmission Report"

Địa điểm: Ricarten Town.

NPC bắt đầu: Craftsman Salon.

NPC hoàn thành: Commander Derick.

 

Objective:  Đưa "Report Salon" tới Commander Derick.

 

Reward: None.

 

 

Nhiệm vụ 4: "Invaders Chopped"

Địa điểm: Ricarten Town.

NPC bắt đầu: Commander Derick.

NPC hoàn thành: Commander Derick.

 

Objective: Đi tới Secret Laboratory và tiêu diệt 60 quái vật xâm lược được giao bởi Commander Derick. Những quái vật xâm lược này như là: ITechnician, ISoldier, Ibomber and IElite. Sau khi hoàn thành tiêu diệt, quay trở lại Ricarten Town và nói chuyện với Commander Derick.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image of Hunting Objective:

 

Reward: 480,000,000 Experience.

 

 

Nhiệm vụ 5: "Sensible Newter"

Địa điểm: Ricarten Town, Pillai Town.

NPC bắt đầu: Commander Derick (Ricarten Town).

NPC hoàn thành: Clever Newter, Teleporter (Pillai Town).

 

Objective: Sau khi nhận nhiệm vụ của Commander Derick, trở về Pillai Town và gặp  Clever Newter, Teleporter.

 

Reward: None.

 

 

Step 6: "Bomb Manufacture"

Địa điểm: Pillai Town.

NPC bắt đầu: Clever Newter, Teleporter (Pillai Town).

NPC hoàn thành: Clever Newter, Teleporter (Pillai Town).

 

Objective: Thu thập "Unstable Force" khi tiêu diệt Tulla in Ice Mine 1F, và đưa đến Clever Newter, Teleporter.

 

 

 

 

Image of Hunting Objective

 

Image of the Quest Item: 

 

Thời điểm bạn nhận nhiệm vụ của phần này:  

 

 

Thời điểm bạn hoàn thành nhiệm vụ của phần này:

 

Reward: 480,000,000 Experience.

 

 

Nhiệm vụ 7: "Deliver Bombs"

Địa điểm: Pillai Town, Ricarten Town.

NPC bắt đầu: Clever Newter, Teleporter (Pillai Town).

NPC hoàn thành: Commander Derick (Ricarten Town).

 

Objective: Nhận "Destruction Bomb" của Clever Newter, Teleporter và đưa nó đến Commander Derick tại Ricarten Town.

 

 

Image of the Quest Item: 

 

 

Nhiệm vụ 8 (Final Step): "Destroy Ancient Weapons"

Địa điểm: Ricarten Town.

NPC bắt đầu: Commander Derick.

NPC hoàn thành: Commander Derick.

 

Objective: Đi đến  Secret Laboratory và cài đặt  "Destruction Bomb" tại một trong các vị trí sau (xem khu vực lắp đặt bên dưới). Sau khi cài đặt "Bom hủy diệt", hãy đến phòng ông chủ của Phòng thí nghiệm bí mật và đánh bại Draxos, sau đó báo cáo với Derick.

 

 

 

 

Khu cài đặth

 

Gợi ý về quá trình cài đặt: Dấu huyền diệu phát sáng vàng sẽ xuất hiện khi bạn bước vào, cài đặt "Destruction Bomb" trong khi nó tỏa sáng.

 

 

Image of Hunting Objective

 

Thời điểm bạn nhận nhiệm vụ của phần này:

 

 

 

 

Thời điểm bạn hoàn thành nhiệm vụ của phần này:

 

Final Reward: +3 EPs.

 

 

 Gợi ý:

1) Trong nhiệm vụ này, quái vật bị các thành viên khác trong nhóm đánh bại cũng được tính cho bạn.

2) Bạn có thể cần phải săn nhiều hơn 1 LEngineer để có được vật phẩm nhiệm vụ, nó không phải là 100% cơ hội rơi.

3) Không giống như các nhiệm vụ trước, nhiệm vụ này không liên tiếp, bạn có thể hủy nó ở một số bước nhất định và thực hiện lại cùng bước mà bạn đã hủy trước đó.

NewLight

NewLight

Point: 11525642


Infinity

Point: 11183067

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

caduha