QUESTS

Friendship with Mitchell

Fri 07, 2014

Cấp độ: 70

Phần thưởng: +5 Stat Points, +1 Skill Point

Chi tiết nhiệm vụ :
Đi đến Cursed Temple nằm trong vùng đất cấm (55) bên ngoài của Cursed Temple 1 (70), anh ta sẽ cho bạn biết rằng bạn phải săn lùng và phá hủy 10 của Typhoon hùng mạnh đã gây ra nhiều sóng gió trong đền Cursed Temple 1 (70).


Để theo dõi nhiều quái vật bạn giết, mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào

Nếu bạn làm tốt, và giết đủ 10 con Typhoon, trở về gặp Guardian đền Cursed Temple 1 và ông ta sẽ thưởng cho bạn +5 Stat Points, +1 Skill Point.

NewLight

NewLight

Point: 11525642


Infinity

Point: 11183067

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

caduha