QUESTS

Eura Village

Fri 07, 2014

Cấp độ: 90

Phần thưởng: +40HP (vĩnh viễn)

Chi tiết nhiệm vụ :


Gặp Force Master ở Eura Village (90) ông ta sẽ yêu cầu bạn tiêu diệt 10 Iron fist ở Heart of Perum. 


Để theo dõi số lượng quái vật bạn đã tiêu diệt, bạn hãy mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào 
Nếu bạn đã tiêu diệt đủ số lượng Iron Fist theo yêu cầu, hãy quay lại gặp Force Master ở Eura Village (90) ông ta sẽ thưởng cho bạn sheltom "Loytra" có tác dụng tăng 40HP.

NewLight

NewLight

Point: 11525642


Infinity

Point: 11183067

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

caduha