NEWS

Cập nhật câu lệnh để qua điểm boss của Ancient Weapon

Tue 09, 2018 25/09/2018 15:01:13

Chào các bạn!

Để có thể bay vào điểm xuất hiện boss tại bản đồ Ancient Weapon. Khi nhân vật các bạn tới những các điểm được khoanh đỏ như trong hình dưới:

 

Và nhân vật các bạn vào trong vùng vòng tròn như hình bên dưới:

Sau đó các bạn dùng câu lệnh: " For the peace of continent priston " . Là các bạn có thể bay vào điểm xuất hiện boss.

Cám ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ HeroPT

NewLight

NewLight

Point: 11369371


FullHouse

Point: 11245866

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

kakavn77
daotunghd4
binhminh1