NEWS

Cập nhật câu lệnh để qua điểm boss của Ancient Weapon

Tue 09, 2018 25/09/2018 15:01:13

Chào các bạn!

Để có thể bay vào điểm xuất hiện boss tại bản đồ Ancient Weapon. Khi nhân vật các bạn tới những các điểm được khoanh đỏ như trong hình dưới:

 

Và nhân vật các bạn vào trong vùng vòng tròn như hình bên dưới:

Sau đó các bạn dùng câu lệnh: " For the peace of continent priston " . Là các bạn có thể bay vào điểm xuất hiện boss.

Cám ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ HeroPT

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET