QUESTS

For Her

Tue 07, 2014

Cấp độ: 30

Phần thưởng: +5 Stat Points

Chi tiết nhiệm vụ :
Khi nhân vật của bạn đạt được cấp độ 30, bạn hãy đi đến tiệm tạp hóa (tiệm bán đồ như : máu, mana,...) gặp cô gái có tên là Allya. Allya nằm ở thành phố Pillai và Ricarten, cô ta sẽ than phiền ít câu với bạn, đại khái là : "Các quái vật Bargon luôn tấn công chúng tôi, phá vỡ sự bình yên của chúng tôi, trông bạn rất khoẻ, vậy thì bạn hãy giúp chúng tôi đi nhé". 

Để theo dõi nhiều quái vật bạn giết, mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào

Cô ta sẽ nói cho bạn nghe và giao nhiệm vụ cho bạn là phải hạ gục 20 quái vật Bargon ở thành phố Forgotten Land. Sau khi đã giết đủ 20 Bargon, bạn hãy quay trở về gặp Allya và cô ta sẽ cho bạn một phần thưởng là 5 điểm cộng.

FullHouse

FullHouse

Point: 12061265


CoinCard

Point: 11748423

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET