MONSTER

Cấp Độ 105 đến 120

Wed 01, 2017

Quái vật cấp độ 106 - 120

 

 

Hệ Thống Quái Vật Thường: 
Cấp Độ 
105 đến 120

 
Temple Guard

Cấp Độ: 106
Máu: 30000
Kinh Nghiệm Unknow
cỗ máy khổng lồ được tạo ra để ngăn chặn bất cứ ai dám mon men đến gần Tòa tháp trên đảo.
Có thể được tìm thấy ở : Lost Temple (100)

 

 

 
Archer Spirit 
Cấp Độ 107 
Máu 13500 
Kinh Nghiệm Unknow
Những Archer khi đi sâu vào trong ngôi đền đã bị nguyền rủa và trở thành tay sai của quỷ dữ.
Có thể được tìm thấy ở : Endless Tower 1 (100)

 

 
Atalanta Spirit 
Cấp Độ 107 
Máu 11000 
Kinh Nghiệm Unknow
Những Atalanta khi đi sâu vào trong ngôi đền đã bị nguyền rủa và trở thành tay sai của quỷ dữ.
Có thể được tìm thấy ở : Endless Tower 2 (100)

 

 
Fighter Spirit 
Cấp Độ 107 
Máu 14000 
Kinh Nghiệm Unknow
Những Fighter khi đi sâu vào trong ngôi đền đã bị nguyền rủa và trở thành tay sai của quỷ dữ.  
Có thể được tìm thấy ởEndless Tower 1 (100)

 

 
Knight Spirit 
Cấp Độ 107 
Máu 16500 
Kinh Nghiệm Unknow
Những Knight khi đi sâu vào trong ngôi đền đã bị nguyền rủa và trở thành tay sai của quỷ dữ.
Có thể được tìm thấy ở : Endless Tower 2 (100)

 

 
Magician Spirit 
Cấp Độ 107 
Máu 18500 
Kinh Nghiệm Unknow
Những Magician khi đi sâu vào trong ngôi đền đã bị nguyền rủa và trở thành tay sai của quỷ dữ.
Có thể được tìm thấy ở : Endless Tower 2 (100)

 

 
Mechanician Spirit 
Cấp Độ 107 
Máu 15500 
Kinh Nghiệm Unknow
Những Mechanician khi đi sâu vào trong ngôi đền đã bị nguyền rủa và trở thành tay sai của quỷ dữ.
Có thể được tìm thấy ở : Endless Tower 1 (100)

 

 
Pikeman Spirit 
Cấp Độ 107 
Máu 14500 
Kinh Nghiệm Unknow
Những Pikeman khi đi sâu vào trong ngôi đền đã bị nguyền rủa và trở thành tay sai của quỷ dữ.
Có thể được tìm thấy ở : Endless Tower 1 (100)

 

 
Priestess Spirit 
Cấp Độ 107 
Máu 15750 
Kinh Nghiệm Unknow
Những Priestess khi đi sâu vào trong ngôi đền đã bị nguyền rủa và trở thành tay sai của quỷ dữ.
Có thể được tìm thấy ở : Endless Tower 2 (100)

 

 
DeathMage 
Cấp Độ 108 
Máu 30000 
Kinh Nghiệm Unknow
Một phù thủy có sức mạnh phi thường . Chúng luôn tỏ ra hung hãn đối với bất cứ ai nhằm bảo vệ đôi giày quý giá của mình .
Có thể được tìm thấy ở : Lost Temple (100)

 

 
Hobo Golem 
Cấp Độ 109 
Máu 20000 
Kinh Nghiệm Unknow
Nhìn ngoại hình của nó , nó có thể là một trong những con quái vật tức cười nhất trên thế giới Priston . Nhưng sức mạnh của nó thật đáng kinh ngạc.
Có thể được tìm thấy ở : Endless Tower 1 (100)

 

 
Undead King Hopy 
Cấp Độ 111 
Máu 15000 
Kinh Nghiệm Unknow3
Những con King Hopy khi chết bị nguyền rủa và biến thành Undead King hopy
Có thể được tìm thấy ở : Endless Tower 1 (100) Endless Tower 2 (100)

 

 
Gorgon 
Cấp Độ 116 
Máu 17500 
Kinh Nghiệm Unknow
Một hiện thân của quỷ dữ . Chúng mạnh đến nỗi những phù thủy đã phù phép để chúng không thể ra khỏi tòa tháp .
Có thể được tìm thấy ở : Endless Tower 2 (100)

 

 
Ice Worm 
Cấp Độ 113 
Máu 30000
Kinh Nghiệm Unknow
Một con sâu khổng lồ thích nghi với khí hậu lạnh. Thông thường trú dưới lòng đất, các rối loạn gây ra bởi sự thức tỉnh của lời nguyền đã đem chúng nó ra để tấn công thám hiểm không nghi ngờ.
Có thể được tìm thấy ở : Ice Mine

 

 
Undead Manager 
Cấp Độ 112 
Máu 30000
Kinh Nghiệm Unknow
Một trong những các thợ mỏ được tìm thấy tù của Tulla . Bị giết khi trốn thoát và trở lại như một undead, Giám đốc Undead tiếp tục dẫn thợ mỏ đồng nghiệp của mình ngay cả trong cái chết.
Có thể được tìm thấy ở : Ice Mine

 

 
Undead Miner 
Cấp Độ 111 
Máu 30000
Kinh Nghiệm Unknow
Một thợ mỏ không nghi ngờ rằng đã chết bởi bàn tay của Tulla và sinh động bởi lời nguyền của các mỏ đá.
Có thể được tìm thấy ở : Ice Mine

 

 
Tarantulika 
Cấp Độ 118 
Máu 30000
Kinh Nghiệm Unknow
Vĩnh viễn thay đổi bởi ma thuật đen tối của Tulla , nhện độc này đã tăng tỷ lệ rất lớn và vô thức bảo vệ chủ của nó với fang và móng vuốt.
Có thể được tìm thấy ở : Ice Mine

 

 
Mine Golem 
Cấp Độ 117 
Máu 30000
Kinh Nghiệm Unknow
Khi sử dụng cho đào qua đá rắn, các hoạt hình Mine Golem là một cỗ máy giết người cứng rắn và không ăn năn có khả năng nghiền và băm nhỏ sinh vật không ngờ nhận được quá gần.
Có thể được tìm thấy ở : Ice Mine

 

 
Ice Serpent 
Cấp Độ 120 
Máu 30000
Kinh Nghiệm Unknow
Một người họ hàng xa và ít hơn của con rồng, Ice Serpent là cư dân tự nhiên duy nhất của các mỏ đá, bây giờ buộc phải bảo vệ lãnh thổ của mình chống lại những kẻ xâm nhập.
Có thể được tìm thấy ở : Ice Mine

 

 
Seal Crasher 
Cấp Độ 112 
Máu 30000
Kinh Nghiệm Unknow
thiết bị khai thác sử dụng để thổi lên các lớp lớn của nước đá. Bây giờ dưới sự kiểm soát của Tulla, chúng sẽ được triệu tập trong trận chiến bởi con quỷ hai mặt. Các điều thông minh để làm gì khi phải đối mặt với một trong những sẽ là chạy, vì chúng có thể rất nguy hiểm.
Có thể được tìm thấy ở : Ice Mine

FullHouse

FullHouse

Point: 12061265


CoinCard

Point: 11748423

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET