UPDATE

Cập nhật phiên bản 10082

Sat 10, 2017

Cập nhật phiên bản 10082:

 + Fix một số bug

Điều chỉnh Archer:

Cập nhật thêm Life cho sói.

Thêm Increased SHT range cho Phoenix Shot.

Điều chỉnh Damage của vài skill tier 5

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10082/Update.zip

 

 

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET