UPDATE

Cập nhật phiên bản 10072

Sat 04, 2017

Cập nhật phiên bản 10072:

+ Cập nhật max level 135

+ Cập nhật 2 class: Assassin , Shaman.

Chúng tôi fix một số skill từ nhà phát hành gốc của các class như sau:

+ Knight:

_ Fix Skill Holy Valor
_ Fix chỉ số skill cho God Bless , Divine Piercing
_ Add thêm Absorb cho skill Drastic Spirit theo như phiên bản mới từ nhà phát hành gốc

+ Fighter:

_ Fix chỉ số skill Swift Axe

+ Archer:

_ Perfect_Aim, Recall Wolverine, Evasion Mastery, Phoenix Shot, Force of Nature

+ Pikeman:
_ Pike Wind

+ Priestess:

_ Thay đổi tính lại chỉ số cộng thêm damage hỗ trợ cho các skill của priestess, fix chỉ số skill Holy Mind, Multi Spark , Chain Lightning,Summon Muspel,Summon Ramiel

 

Giữ phím B khi tăng điểm sẽ tăng 1 lần là 10 điểm. 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10072/Update.zip

 

Link cho bạn nào bị lỗi HeroPT:

update.heropt.net/Update/HeroPT.exe

 

Nếu chạy game bạn bị báo lỗi d3dx9_43.dll thì các bạn tải DirectX ở link bên dưới, sau đó giải nén ra rồi vào redist . Click vào DXSetup.exe để cải đặt directx

 https://drive.google.com/file/d/0Bw9vZF_1z_4yZVJ4MzVBeEktODA/view?usp=sharing

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET