UPDATE

Cập nhật phiên bản 10070

Tue 02, 2017

Cập nhật phiên bản 10070:

+ Cập nhật fix time Weapon Javelin 5h.

+ Cập nhật bản đồ mỏ đá băng ( Mine Ice )
+ Cập nhật dùng lệnh: /reset_quest_30  . Đẻ bỏ bị lỗi Quest thương nhân
+ Fix sử dụng Fireworks

Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10070/Update.zip

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET