UPDATE

Cập nhật phiên bản 10048 ( 27/07/2016 )

Wed 07, 2016

Cập nhật phiên bản 10048:

 

+ Cập nhật hỗ trợ cho các bạn mới chơi,  nhân vật cấp độ 80 học skill sẽ không bị mất gold.
Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10048/Update.zip

 

 

HeroPT GM

CoinCard

TheWorld

Point: 10465894


CoinCard

Point: 10341251

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET