QUESTS

Eura Village

Sat 07, 2014

Cấp độ: 90

Phần thưởng: +40HP (vĩnh viễn)

Chi tiết nhiệm vụ :


Gặp Force Master ở Eura Village (90) ông ta sẽ yêu cầu bạn tiêu diệt 10 Iron fist ở Heart of Perum. 


Để theo dõi số lượng quái vật bạn đã tiêu diệt, bạn hãy mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào 
Nếu bạn đã tiêu diệt đủ số lượng Iron Fist theo yêu cầu, hãy quay lại gặp Force Master ở Eura Village (90) ông ta sẽ thưởng cho bạn sheltom "Loytra" có tác dụng tăng 40HP.

CoinCard

TheWorld

Point: 10465894


CoinCard

Point: 10341251

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET