NEWS

Linh hồn của thợ rèn

Thu 10, 2015 08/10/2015 17:42:41

Linh hồn của thợ rèn


Truyền thuyết xa xưa kể rằng: 

_ Vào mỗi năm người thợ rèn tại Ricatern và Pilai luôn cho ra những vũ khí và trang bị mới cho các chiến binh. Thế rồi nhưng một ngày nọ , sức mạnh hắc ám đã biết được chỗ ở, và quá trình rèn luyện của các vị thợ rèn. Quỷ vương bèn cho thuộc hạ tìm đến  phù phép và phá hủy những vũ khí và trang bị đó. Tưởng gần như những vũ khí và trang bị đó đã bị phá hủy. Nhưng vân còn may mắn là ghi chép của các thợ rèn đó vân còn, nhưng mà chỉ còn lại công thức những chiếc áo giáp , và áo choàng..Thông tin đó quỷ vương lại biết, và cho những thuộc hạ của mình, tìm đến và đánh cắp những công thức đó. Thật không may, trong lúc canh giữ, quân lính của ta bị hắc ám tiêu diệt, và cuốn công thức đó đã bị đánh cắp.. Vì thế nhà vua đã ban lệnh ra, cho các chiến binh của chúng ta đi tìm và lấy lại công thức đó.

_ Để tìm lại những cuộn đúc đó chúng ta sẽ đi tìm và tiêu diệt những quái vật trên lục địa Priston Tale. Khi tiêu diệt  ( quái vật khong chênh lệch với cấp độ nhân vật là 15 ) các bạn có thể tìm kiếm được cuộn đúc " Recipe of Memory ", và "Rusty Crystal" , "Gem stone", "Black Crystal". Một khi chúng ta đã có đủ 3 crystal đó và gặp Arad tại Pilai, để chế tạo ra những Rune. Sau khi đã có đủ Rune và cuộn đúc. Chúng ta lại quay lại Ricarten gặp Salon , để chế tạo ra những " Dark Gaia ".


Công thức chế tạo Dark Gaia
Recipe 
Rune 1
Rune 2
Rune 3
 
Recipe of Memory   Illusion Rune (A) Ideal Rune (A) Brake Rune (A)  

Chú ý: Nếu nhân vật là melee sẽ cho ra Armor, nhân vật là dòng phép thuật

sẽ cho ra Robe

 


CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET