NEWS

Bài viết cảm nhận từ một game thủ HeroPT

Tue 07, 2015 14/07/2015 03:39:38

Chỉ có thể là HeroPT Smile. Một vé về tuổi thơ mà chẳng có tiền nào mua được. Trích từ đoạn: " ngày nhỏ, luôn chỉ muốn lớn thật nhanh để đy làm có tiền và có thể làm ( mua ) tất cả những gì mình thích, nhưng khi lớn lên rồi mới ngộ ra có 1 cái mình thích mà chẳng tiền nào mua được đó là " vé về tuổi thơ ". ..
Cám ơn Kei Nguyen đã viết bài viết này.HeroPT GM

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET