FOR NEWBIES

Chức năng kết bạn

Mon 04, 2015

 

Hoặc bạn có thể gửi thông điệp bằng cách:
/:tên nhân vật   thông điệp

TheWorld

TheWorld

Point: 10465894


ChickenS

Point: 9799493

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET