FOR NEWBIES

Chức năng kết bạn

Mon 04, 2015

 

Hoặc bạn có thể gửi thông điệp bằng cách:
/:tên nhân vật   thông điệp

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET