QUESTS

Tier 4 Rank-Up

Sat 07, 2014

Cấp độ: 60

Phần thưởng:
- Thêm 4 skill mới : Tier 4
- Tăng giới hạn gold có thể mang theo lên 250.000.000

Chi tiết nhiệm vụ:

Gặp Skill Master, Verkan nếu bạn là Tempskron, hoặc gặp Witchcraft Academy, Raymon nếu bạn là Morion và nhấn vào nút "Rank-Up".


Đối với nhiệm vụ này, bạn sẽ phải đi săn quái vật cụ thể, xác định bởi mức độ hiện tại của bạn. Nếu bạn làm nhiệm vụ tại mức độ cao hơn, những con quái vật, bạn sẽ cần truy tìm sẽ được khó khăn hơn để tiêu diệt.

Đối với hai bước đầu tiên của nhiệm vụ này, mỗi truy cập sẽ xuất hiện trên góc trên bên trái màn hình của bạn.

Nó hiển thị tên quái vật, bạn cần phải tiêu diệt, số lượng quái vật còn lại để tiêu diệt, và truy cập xung quanh "Q" sẽ tăng lên. Có 70 phút cho mỗi bước.

Sau mỗi bước, quay trở lại gặp Skill Master (trước khi hết 70 phút) để xác nhận và tiếp tục bước tiếp theo.


Sau khi bạn hoàn thành hai bước đầu tiên, Skill Master sẽ yêu cầu bạn săn một con quái vật. Hãy cẩn thận và nhìn vào tên quái vật sẽ xuất hiện trên đầu trang, vì Skill Master sẽ không nói nó hai lần!

 

Con quái vật này sẽ giữ một Royal Amulet. Bạn phải tìm và tiêu diệt nó cho đến khi tìm thấy một Royal Amulet, nó sẽ xuất hiện ở mục Quest trong thùng đồ của bạn. (Để truy cập vào nó, nhấn vào  ở phía dưới bên trái). Nếu bạn là may mắn, bạn có thể nhận được nó từ quái vật đầu tiên mà bạn tiêu diệt, nhưng điều này chỉ xảy ra ở một thời điểm nào đó.


Khi bạn đã có Royal Amulet, quay trở lại gặp Skill Master cùng với nó. Ông ta sẽ đưa bạn vào một khu vực đặc biệt, nơi mà bạn phải chiến đấu với ông ta.
Mẹo: Hãy chuẩn bị một chút mana và Force Orb loại tốt, nó sẽ giúp bạn nhiều hơn


Sau khi bạn đánh bại ông ta, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành. Nếu bạn chết, bạn sẽ phải quay trở lại gặp Skill Master, và đi tìm Royal Amulet một lần nữa để có thể thử lại.

FullHouse

FullHouse

Point: 12061265


CoinCard

Point: 11748423

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET