QUESTS

Tier 2 Rank-Up: Morion

Tue 07, 2014

Cấp độ: 20

Phần thưởng:
- 4 Skills mới trong: Tier 2
- Số gold có thể mang theo: 50.000.000 

Chi tiết nhiệm vụ :

 

Khi bạn đã đạt đến cấp độ 20 và kích hoạt tất cả các kỹ năng của bạn với một nhân vật một cái đầu không vành (Knight, Priestess, Atalanta, Magician), bạn sẽ có thể thực hiện xếp hạng đầu tiên của bạn lên nhiệm vụ. Tới Phillai Town và đáp ứng với Witchcraft Academy, Raymon.

Sau đó bạn đuợc đưa đến gặp Molly, the granny trong Phillai Town.Cô ấy sẽ cho bạn một cái bình. (Bạn có thể tìm thấy bìnhnày trong "Quest Inventorycủa bạn để xem  nó, bấm vào ở phía dưới bên trái). Sau đó cô ấy sẽ đưa bạn đến Forest of Spirits để giết BeeDogs . BeeDogs sẽ thả mật ong:. Bạn sẽ cần phải thu thập chín (9) viên trong số này để hoàn thành nhiệm vụ.
Bạn có thể tìm thấy BeeDog trong Forest of Spirits.Khi bạn đã có được đủ số mật ong, người đứng đầu Moriph Arcane nằm ở Phillai Town. Bạn sẽ nhận được một Royal Jelly. Mang Royal Jelly này tới gặp Molly, the granny nằm trong thị trấn Phillai. Sau khi bạn đã làm xong các yêu cầu, bạn đến gặp  Witchcraft Academy, Raymon để nhận được Rank của bạn!.

FullHouse

FullHouse

Point: 12061265


CoinCard

Point: 11748423

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET