QUESTS

The Cave

Sat 07, 2014

Required Level: 55

Phần thưởng: +1 Skill Point

Chi tiết nhệm vụ :Nhân vật của bạn phải đạt được cấp độ là 55. Đầu tiên tới gặp Skill Master, Verkan ở thành phố Pillai và Ricarten, ông ta sẽ giao cho bạn nhiệm vụ là phải giết 40 quái vật Direbees (con ong chúa) ở Beehive Cave.

Khi đã hoàn thành việc giết 40 quái vật Direbees, hãy quay trở về gặp Skill Master, Verkan và ông ta sẽ cho bạn một phần thưởng là 1 điểm cộng Skill.

FullHouse

FullHouse

Point: 12061265


CoinCard

Point: 11748423

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET