QUESTS

Test of Kingdom

Sat 07, 2014

Cấp độ: 80

Phần thưởng: +7 Stat Points each level instead of +5

Chi tiết nhiệm vụ :


Nhân vật của bạn phải đạt được trình độ là 80. Đầu tiên bạn hãy tới Derik the Commandant ở thành phố Ricarten để bắt đầu nhận nhiệm vụ. Sau khi nhận xong hãy đi đến Minuren ở thành phố Navisko và ông ta sẽ yêu cầu bạn tìm về cho ông ta 3 loại Vamps sau đây :

Vamp Field Monster
Golden Vamp Cursed Temple 1 STYX Archon
Cursed Temple 2 RaShA
Mystery Forest 3 Gold Vamp Dummy
Silver Vamp Battlefield of the Ancients Slayon & HellSing
Forbidden Land Vermun Actarun
Dungeon 1 Vega Demitri
Dungeon 2 Unholy Knight
Dungeon 3 Bloody Rose
Mystery Forest 2 Silver Vamp Dummy
Bamboo Forest Zzangpy
Bronze Vamp Garden of Freedom Eed
Acacia Grove Platin Mav
Refuge of the Ancients Mekhist
Castle of the Lost Cyclone
Ruinen Village Grave Shakins & Bauton
Cursed Land Guilty Gordon
Forgotten Land Apostasy & Fright Nemyun * El Rasi Kun
Oasis Vega Demir
Mystery Forest 1 Bronze Vamp Dummy

 

Để theo dõi nhiều quái vật bạn giết, mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào
Sau khi bạn đã có đủ tất cả 3 loại Vamp (Golden, Silver, Bronze), bạn hãy quay trở lại Minuren ở Navisko và ông ta sẽ đưa cho bạn một "Lá thư giới thiệu". Hãy mang cái lá thư đó đến Derik the Commandant ở thành phố Ricarten và khi đó nhiệm vụ của bạn đã được hoàn thành. Phần thưởng của bạn nhận được là 7 điểm Sta.

FullHouse

FullHouse

Point: 12061265


CoinCard

Point: 11748423

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET