QUESTS

Tears of Kalia

Sat 07, 2014

Cấp độ: 85

Phần thưởng: 1 % Decreased Death Penalty

Chi tiết nhiệm vụ :


Để theo dõi nhiều quái vật bạn giết, mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào

Nhân vật của bạn phải đạt được cấp độ là 85. Đầu tiên bạn hãy tới gặp Temple Priest ở bên ngoài của Sanctuary. Ông ta sẽ giao cho bạn nhiệm vụ là giết 10 quái vật Grotesques ở Railroad of Chaos. Và khi đã hoàn thành việc giết 10 quái vật Grotesques, bạn hãy quay trở về gặp Temple Priest và ông ta sẽ thưởng cho bạn Amulet of Tears, và giảm bớt 1% EXP khi bạn chết.

FullHouse

FullHouse

Point: 12061265


CoinCard

Point: 11748423

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET