QUESTS

Illusion of Fury

Sat 07, 2014

Cấp độ: 100

Phần thưởng: 1 items Quest cấp độ 100 tùy chọn

Chi tiết nhiệm vụ :

Để bắt đầu nhiệm vụ này, bạn đến gặp Royalmage Ray trong Phillai Town. Nhiệm vụ này rất khó khăn và trải qua 5 bước, và bạn sẽ phải chiến đấu chống lại Fury hùng mạnh gấp 3 lần! Bước đầu tiên của nhiệm vụ này là để săn 50 con quái vật trong Heart of Perum. Người truy cập sẽ xuất hiện phía trên bên trái trên màn hình của bạn, giúp bạn theo dõi bao nhiêu quái vật mà bạn cần phải giết. Không có giới hạn thời gian cho việc này. Khi bạn làm xong, quay trở lại gặp Royalmage Ray.


 

Bước thứ hai là để chống lại một Fury, Royalmage Ray sẽ triệu tập cho bạn trong Arena Quest. Bạn nên nhớ mua potions và Force Orbs, bạn sẽ cần chú ý đến các skills mang tính hỏa lực: Fury đầu tiên sẽ đánh ở chế độ "phòng thủ"!

 

Sau khi đánh bại Fury, bạn sẽ được chuyển trở lại Phillai Town. Tới gặp Royalmage Ray một lần nữa để tiếp tục nhiệm vụ của bạn.
Bước thứ ba là để đi đến Gallubia Valleyvà săn100 quái vật. Một lần nữa, bạn có thể sử dụng truy cập trên cùng bên trái của màn hình của bạn để nhìn thấy nhiều con quái vật đã bị giết.


 

Sau khi bạn đang thực hiện với 100 quái vật từ Gallubia Valley, đi trở lại gặp Royalmage Ray trong Phillai Town.
Đây là bước thứ 4 là cuộc chiến Fury 2, nhưng lần này ở chế độ "tấn công": nó sẽ đánh bạn vì thế bạn sẽ gặp khó khăn hơn so với lần đầu tiên, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng!


 

Quay trở lại để gặp Royalmage Ray một lần nữa cho cuộc chiến cuối cùng. Lần này, bạn sẽ chiến đấu "cân bằng". Cũng giống như 2 cuộc chiến đấu trước, không quên mua potions: nếu bạn chết, bạn sẽ phải bắt đầu cuộc chiến một lần nữa!


 

Sau khi chiến thắng cuộc chiến cuối cùng này, một lần nữa bạn sẽ được chuyển trở lại Phillai Town. Đi tới gặp Royalmage Ray để nhận những phần thưởng xứng đáng.

FullHouse

FullHouse

Point: 12061265


CoinCard

Point: 11748423

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET