QUESTS

Friendship with Mitchell

Sat 07, 2014

Cấp độ: 70

Phần thưởng: +5 Stat Points, +1 Skill Point

Chi tiết nhiệm vụ :
Đi đến Cursed Temple nằm trong vùng đất cấm (55) bên ngoài của Cursed Temple 1 (70), anh ta sẽ cho bạn biết rằng bạn phải săn lùng và phá hủy 10 của Typhoon hùng mạnh đã gây ra nhiều sóng gió trong đền Cursed Temple 1 (70).


Để theo dõi nhiều quái vật bạn giết, mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào

Nếu bạn làm tốt, và giết đủ 10 con Typhoon, trở về gặp Guardian đền Cursed Temple 1 và ông ta sẽ thưởng cho bạn +5 Stat Points, +1 Skill Point.

FullHouse

FullHouse

Point: 12061265


CoinCard

Point: 11748423

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET