QUESTS

Eura Village

Sat 07, 2014

Cấp độ: 90

Phần thưởng: +40HP (vĩnh viễn)

Chi tiết nhiệm vụ :


Gặp Force Master ở Eura Village (90) ông ta sẽ yêu cầu bạn tiêu diệt 10 Iron fist ở Heart of Perum. 


Để theo dõi số lượng quái vật bạn đã tiêu diệt, bạn hãy mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào 
Nếu bạn đã tiêu diệt đủ số lượng Iron Fist theo yêu cầu, hãy quay lại gặp Force Master ở Eura Village (90) ông ta sẽ thưởng cho bạn sheltom "Loytra" có tác dụng tăng 40HP.

FullHouse

FullHouse

Point: 12061265


CoinCard

Point: 11748423

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET