DOWNLOAD GAME

Download Game Client

Sat 05, 2018

 


Yêu cầu hệ thống

» Hệ điều hành : (Hỗ trợ các phiên bản Win XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10)
» Yêu cầu khác :

Yêu cầu tối thiểu
CPU Intel Pentium 4 (2.5 GHZ)
Memory 512 MB
VGA 128 MB, hỗ trợ DirectX9.0c . Tải DirectX
HDD Phải còn trống ít nhất 3.3 GB mới cài được game
Yêu cầu đề nghị
CPU Core 2 Duo (3.0 Ghz) hoặc cao hơn
Memory 2 GB hoặc cao hơn
VGA 512 MB hoặc cao hơn, hỗ trợ DirectX9.0c trở lên
HDD Còn trống 5.0 GB hoặc hơn
 Tải Game
   

Link Full HeroPT (Mega )

Ver:10099 ( 1.7 GB )

 

Tải Game
 

Link Full HeroPT (Google Drive )

Ver:10099 ( 1.7 GB )

 

Tải Game

Link Full HeroPT (Fshare )

Ver:10047 ( 1.5 GB )
 

 

FullHouse

FullHouse

Point: 12061265


CoinCard

Point: 11748423

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET