UPDATE

Vài cập nhật sắp tới ( 13/07/2015 )

Mon 07, 2015

Thông báo cập nhật:
+ Nếu không có gì thay đổi. Vào ngày 13/7/2015 lúc 13h. Cập nhật xp x1.5 cho 6x - 10x.
+ Giảm thêm tỉ lệ thất bại cho aging.
+ Nếu không có gì thay đổi thì trong tuần này sẽ cập nhật chỉ số cho vương miện S.O.D
+ Và còn vài cập nhật mới sẽ được thông báo... Bật mí là hệ thống " Xu may mắn "...

HeroPT GM

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET