UPDATE

Danh sách tính năng

Mon 04, 2016

Một danh sách các tính năng HeroPT cung cấp cho bạn. HeroPT sẽ thêm những tính năng như sau:

> Thủ kho 5 trang ( đang trong quá trình làm )

> Nhiệm vụ hàng ngày ( đang trong quá trình làm )

> Tier 5 ( Mechanician (done), Priestess (done) ... đang trong quá trình làm )

> New Monster Crystals

> Windowed Mode 

> Manufacture NPC 'Master Salon' and Smelting NPC 'Master Arad' in-game!

> HeroPT Exclusive: hệ thống vương miện Bellatra

> HeroPT Exclusive: Hệ thống chat global

> HeroPT Exclusive: Hệ thống xu may mắn

Và còn nhiều, nhiều hơn....

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET