UPDATE

Cập nhật phiên bản 10087

Fri 12, 2017

Cập nhật phiên bản 10087

 + Fix một số bug

 + Add more detect for anti hack

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10087/Update.zip

 

 

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET