UPDATE

Cập nhật phiên bản 10083

Thu 11, 2017

Cập nhật phiên bản 10083:

 + Fix một số bug

+ Điều chỉnh bỏ giói hạn level cho hộp cao cấp

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10083/Update.zip

 

 

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET