UPDATE

Cập nhật phiên bản 10081

Thu 09, 2017

Cập nhật phiên bản 10081:

 + Fix lỗi nhiệm vụ Fury.

+ Cập nhật thêm nút xóa nhiệm vụ ở phím "Q"

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10081/Update.zip

 

 

Nếu chạy game bạn bị báo lỗi d3dx9_43.dll thì các bạn tải DirectX ở link bên dưới, sau đó giải nén ra rồi vào redist . Click vào DXSetup.exe để cải đặt directx

 https://drive.google.com/file/d/0Bw9vZF_1z_4yZVJ4MzVBeEktODA/view?usp=sharing

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET